Nyhetsarkiv

03.06.2022

Webinar om evaluering av ny rammeplan

03.06.2022 15:28, Webinar om evaluering av ny rammeplan

25.04.2022

Ny artikkel i Barnehagefolk: Faglige hierarkier og verdivalg

25.04.2022 13:39, Ny artikkel i Barnehagefolk: Faglige hierarkier og verdivalg

25.04.2022

Nytt bokkapittel om kvalitetsmål og brukartilfredsheit i barnehagen

25.04.2022 13:15, Nytt bokkapittel om kvalitetsmål og brukartilfredsheit i barnehagen

20.12.2021

I media: Forskere fra prosjektet i samtale om rammeplanen. 20.12.21

20.12.2021 12:48, I media: Forskere fra prosjektet i samtale om rammeplanen. 20.12.21

20.12.2021

I media: En rammeplan i bevegelse. 20.12.21

20.12.2021 12:44, I media: En rammeplan i bevegelse. 20.12.21

27.09.2021

I media: Samiske perspektiv i barnehagen. 27.09.21

27.09.2021 11:40, I media: Samiske perspektiv i barnehagen. 27.09.21

27.09.2021

I media: Det samiske språket er truet

27.09.2021 11:37, I media: Det samiske språket er truet

10.09.2021

Kickoff-konferanse: Barnehager mot 2030

10.09.2021 14:26, Kickoff-konferanse: Barnehager mot 2030

12.03.2021

Webinar om evaluering av rammeplanen

12.03.2021 10:52, Webinar om evaluering av rammeplanen