Nyhetsarkiv

20.12.2021

I media: Forskere fra prosjektet i samtale om rammeplanen. 20.12.21

20.12.2021

I media: En rammeplan i bevegelse. 20.12.21

27.09.2021

I media: Samiske perspektiv i barnehagen. 27.09.21

27.09.2021

I media: Det samiske språket er truet

10.09.2021

Kickoff-konferanse: Barnehager mot 2030

12.03.2021

Webinar om evaluering av rammeplanen