12.03.2021

Webinar om evaluering av rammeplanen

Forskere fra prosjektet presenterte funn på webinar arrangert av Utdanningsdirektoratet i juni 2021.

Hvordan er erfaringene med den nye rammeplanen for barnehagen? I juni 2021 arrangerte Utdanningsdirektoratet webinar om evalueringen som pågår. Her deltok Anne Dåsvatn Homme, Helene Marie Kjærgaard Eide og Torjer Andreas Olsen fra forskningsprosjektet, og leder for programstyret for evalueringen, Henrik Daae Zachrisson.

På webinaret deltok også direktør for Utdanningsdirektoratet, og styrere fra barnehager som fortalte om deres erfaringer fra arbeidet med ny rammeplan.

Du kan se hele webinaret i opptak på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Skjermdump av tre forskere og en programleder som deltar på webinar.
Foto: Skjermdump fra Utdanningsdirektoratets nettsider.