Publikasjoner

resize_565x791_book_40_cover_nb_NO

Ny bok: Fra "bør" til "skal" Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

26.01.2024 11:14, Ny bok: Fra "bør" til "skal" Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

Artikkel om samisk kultur og mangfold i barnehagen publisert i European Educational Research Journal

26.01.2024 11:12, Artikkel om samisk kultur og mangfold i barnehagen publisert i European Educational Research Journal

Nytt bokkapittel om kvalitetsmål og brukartilfredsheit i barnehagen

25.04.2022 13:36, Nytt bokkapittel om kvalitetsmål og brukartilfredsheit i barnehagen

Foreldrevurderingar og ny rammeplan

04.09.2019 10:33, Foreldrevurderingar og ny rammeplan