Forskere

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom NORCE Samfunn, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Her finner du oversikt over forskerne og kontaktinformasjon.
Anne Homme

Prosjektleder
NORCE / Universitetet i Bergen
anho@norceresearch.no; anne.homme@uib.no
+47 56 10 76 13
+47 408 54 315

Anne Homme
Hilde Danielsen

Leder delprosjekt I
NORCE
hida@norceresearch.no
+47 56 10 76 05

Hilde Danielsen
Kari Ludvigsen

Leder delprosjekt II
Høgskulen på Vestlandet
kari.ludvigsen@hvl.no
+55 58 57 18

Kari Ludvigsen
Dag Øyvind Lotsberg

Leder arbeidspakke 1
Høgskulen på Vestlandet
dag.oyvind.lotsberg@hvl.no
+47 55 58 58 83

Dag Øyvind Lotsberg
Helene Marie Kjærgård Eide

Leder arbeidspakke 2
Universitetet i Bergen
helene.eide@uib.no
+47 55 58 47 04

Helene Marie Kjærgård Eide
Svein Ole Sataøen

Forsker arbeidspakke 2
Høgskulen på Vestlandet
svein.ole.sataoen@hvl.no
+47 55 58 57 88

Svein Ole Sataøen
Dag Arne Christensen

Leder arbeidspakke 3
NORCE
dach@norceresearch.no
+47 56 10 76 04
+47 416 03 079

Dag Arne Christensen
Kjetil Børhaug

Leder arbeidspakke 5, 6
Universitetet i Bergen
kjetil.borhaug@uib.no
+47 55 58 31 79
+47 920 93 414

Kjetil Børhaug
Åsta Dyrnes Nordø

Forsker arbeidspakke 1, 6
NORCE
asno@norceresearch.no
+47 56 10 73 06

Åsta Dyrnes Nordø
Torjer Andreas Olsen

Forsker
NORCE / UiT Norges arktiske universitet, Senter for samiske studier
torjer.olsen@uit.no
+47 77 64 69 12
+47 416 38 224

Torjer Andreas Olsen
Håvard Thorsen Rydland

Forsker arbeidspakke 3
NORCE Samfunn
hary@norceresearch.no
+47 56 10 76 32

Håvard Thorsen Rydland
Hanne Kvilhaugsvik

Postdoktor
NORCE Samfunn
hkvi@norceresearch.no
+47 56 10 76 08

Hanne Kvilhaugsvik