Anne Homme

Prosjektleder


Institusjonstilknyttning: NORCE / Universitetet i Bergen
 
Telefon:   +47 56 10 76 13
Mobil:   +47 408 54 315
Epost:   anho@norceresearch.no; anne.homme@uib.no

Profilside