Kari Ludvigsen

Leder delprosjekt II


Institusjonstilknyttning: Høgskulen på Vestlandet
 
Telefon:   +55 58 57 18
Mobil:  
Epost:   kari.ludvigsen@hvl.no

Profilside