Foreldrevurderingar og ny rammeplan

Brukarundersøkingar før og etter implementeringa av ny rammeplan for barnehagen

Den nye rammeplanen for barnehagen kom i 2017. I denne rapporten har Håvard Thorsen Rydland og Dag Arne Christensen frå evalueringsprosjektet undersøkt foreldras perspektiv på barnehagetilbodet. Rapporten byggjer på svar frå Foreldreundersøkelsen i barnehage.

Evalueringa inneheld resultat frå fem undersøkingar som med ulike metodiske tilnærmingar og datagrunnlag, undersøker sentrale aktørers tilpassingar til rammeplanen i barnehagesektoren.

Prosjektet blir gjennomført på oppdrag av Utdanningsdirektoratet av forskarar ved NORCE Samfunn, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap; Institutt for pedagogikk).

foreldrerapport
Last ned her:

Utdanningsdirektoratet har også lagt ut ein kort presentasjon av undersøkinga på sine nettsider.