underveisrapport_forside

Underveisrapport

Underveisrapporten fra forskningsprosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen finner du her.

Den nye rammeplanen for barnehagen kom i 2017. Hvordan er erfaringene med den nye rammeplanen, og hvordan er den blitt mottatt? Dette er noe av det vi undersøker i forskningsprosjektet hvor vi evaluerer rammeplanen.

De første funnene blir presentert her, i underveisevalueringen fra januar 2021. Evalueringen inneholder resultater fra fem undersøkelser som med ulike metodiske tilnærminger og datagrunnlag, har undersøkt sentrale aktørers tilpasninger til rammeplanen i barnehagesektoren.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag av Utdanningsdirektoratet av forskere ved NORCE Samfunn, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap; Institutt for pedagogikk).

Forside av underveisrapporten, med bilde av et barn i et lekehus utendørs.
Last ned her:

En kort presentasjon av rapporten er også publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider.