20.12.2021

I media: En rammeplan i bevegelse. 20.12.21

Helene Marie Kjærgård Eide og Hilde Danielsen skriver om status for rammeplanen i siste nummer av Barnehagefolk.

Status for rammeplanen er tema for Barnehagefolk nr. 4/2021. I tidsskriftet har forskere fra prosjektet evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen, bidratt med en artikkel om funn fra barnehagenes arbeid med ny rammeplan. Her drøfter de blant annet hvordan rammeplanen blir forstått blant de ansatte, og hvordan barnehagene har arbeidet med implementering.


Du kan lese artikkelen på nettsidene til tidsskriftet Barnehagefolk.
Faksimile av siste nummer til tidsskriftet Barnehagefolk. Bildet viser et barnehagebarn med lyst hår som holder opp en tegning.
Bilde: Faksimile fra Barnehagefolk nr. 4/2021.