27.09.2021

I media: Samiske perspektiv i barnehagen. 27.09.21

Funn fra forskningsprosjektet omtales i den nye boka «Samiske stemmer i barnehagen».

Hvordan ivaretas samiske rettigheter i barnehagen? Dette er en av problemstillingene vi undersøker i evalueringen av ny rammeplan for barnehagen. Nå er funn fra underveisrapporten omtalt i den nye boka  «Samiske stemmer i barnehagen». Redaktørene for boka er Unni Jernberg, Anne Lise Johnsen-Swart og Bente Fønnebø. I et intervju på nettsiden barnehage.no 13. september 2021 omtales boka og funn fra underveisrapporten. Her kan du lese mer om hvordan barnehager formidler samiske språk og kultur, og om erfaringer fra kulturformidlere, ledere og barnehagelærere med samisk bakgrunn.

Flere funn om samiske rettigheter og tema, finnes i underveisrapporten, i kapittel 3-7.