10.09.2021

Kickoff-konferanse: Barnehager mot 2030

Forskere fra prosjektet deltok på kickoff-konferanse om kvalitet i barnehagen fram mot 2030.

5. mars 2021 arrangerte Kunnskapsdepartementet kickoff-konferanse om innsats før økt kvalitet i barnehagen fram mot 2030. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterte til konferansen for å drøfte ambisjoner for sektoren i arbeidet videre. På konferansen deltok forskere fra evalueringsprosjektet om implementering av ny rammeplan for barnehagen. På konferansen deltok også representanter fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, PBL, KS, Sametinget og Foreldreutvalget for barnehage samt forskere.

Opptak av konferansen er publisert hos Kunnskapsdepartementet.

Se også barnehagestrategien, som ble publisert i juni 2021.
 
Skjermdump fra Kunnskapsdepartementets nettside om konferansen.
Bilde: Skjermdump fra Kunnskapsdepartementets nettsider