20.12.2021

I media: Forskere fra prosjektet i samtale om rammeplanen. 20.12.21

Helene Marie Kjærgård Eide og Hilde Danielsen deltar i samtale med redaktøren for tidsskriftet Barnehagefolk, i anledning temanummer om status for rammeplanen.

Tidsskriftet Barnehagefolk fokuserer i nr. 4/2021 på status for arbeidet med ny rammeplan for barnehagen. Helene Marie Kjærgård Eide og Hilde Danielsen er forskere i prosjektet som evaluerer implementering av ny rammeplan for barnehagen, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I Barnehagefolk har de skrevet en artikkel om status for arbeidet med rammeplanen, og de deltar også i en samtale med redaktør for tidsskriftet, Birgitte Fjørtoft.

Du kan høre samtalen på nettsidene til Barnehagefolk.
Faksmilie fra nettsidene til tidsskriftet Barnehagefolk. Bildet er en kollasj med bilde av nr. 4/2021 av tidsskriftet, og portrettbildene til redaktøren og de to forskerne som deltar i samtalen.
Bilde: Faksmilie fra nettsidene til tidsskriftet Barnehagefolk.