27.09.2021

I media: Det samiske språket er truet

Debattinnlegg i Aftenposten om samiske tema i rammeplan og læreplan. I evalueringen av ny rammeplan for barnehagen har forskere undersøkt hvordan samiske tema dekkes.

Samiske tema får for liten plass i rammeplanene for barnehagen og læreplanene for skolen, skriver Bente Fønnebø og Anne Lise Johnsen-Swart i et debattinnlegg i Aftenposten 14. september. Innleggsforfatterne er henholdsvis førstelektor i kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærere ved OsloMet, og foredragsholder og kulturformidler.

Evalueringen av ny rammeplan for barnehagen undersøker blant annet hvordan barnehagene ivaretar samiske rettigheter. I debattinnlegget viser forfatterne til sentrale funn fra underveisrapporten fra prosjektet, som hvilke samiske tilbud som finnes og hvordan barnehagene formidler samisk kultur og språk.

Debattinnlegget kan du lese her. Flere funn om samiske rettigheter og tema, finnes i underveisrapporten, i kapittel 3-7.