resize_565x791_book_40_cover_nb_NO

Ny bok: Fra "bør" til "skal" Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

26.01.2024 11:14, Ny bok: Fra "bør" til "skal" Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

Rammeplanen for barnehage former hverdagen til barna og de ansatte i barnehagen, og er et uttrykk for samfunnets rådende syn på barn og barns oppvekst. Antologien undersøker hvordan den gjeldende rammeplanen fra 2017 virker i barnehagen og i barnehagefeltet – fra ulike vinkler og gjennom ulike metoder og typer av kilder. Antologien er åpent tilgjengelig som e-bok via denne lenken:  https://doi.org/10.55669/oa3010