Programstyre

Utdanningsdirektortatet har etablert et eksternt programstyre som skal sikre høy kvalitet i alle ledd av evalueringsprogrammet, og som er øverste beslutningsmyndighet. Programstyrets leder er Henrik Zachrisson, professor ved ved institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.  

 
Programstyre:

Henrik Daae Zachrisson, professor ved UiO

Ellen Beate Hansen Sandseter, professor ved DMMH

Ole Henrik Hansen, professor ved Århus universitet

Ide Katrine Birkeland, førsteamanuensis ved BI

Mimi Bjerkestrand, områdeleder for Barnehageetaten i Bergen kommune

Kjersti Flåten, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet


Observatører:

Annette Qvam, avdelingsdirektør i Utdanningdirektoratet

Laila Fossum, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet